Historie

                                        

                      Brubakken Tredreieri ble etablert av Torbjørn Martinsen i 1988.

                        Torbjørn Martinsen er utdannet modellsnekker og har mange års erfaring fra

                        møbel, trapp og innredningsverksteder. Etter 15 år i annet tredreieri ble valget

                        å produsere egne terrassesøyler og gaveartikler. I dag har Brubakken Tredreieri 

                        hovedvekt på terrassesøyler og ordreproduksjon av møbel og

                        innredningskomponenter. Meglere og baluster til trapperekkverk lages etter kundens gamle

                        modeller.             

                        Verkstedet er utstyrt med halvautomatiske dreiebenker for komponentdreiing og

                        terrassesøyler.Verkstedet er også utstyrt med standard snekkermaskiner. Dette gjør

                        Brubakken Tredreieri meget fleksibelt ved at det kan lage annet enn dreide produkter,

                        f.eks. bordunderstell, lysarrangementer, montre ol.

                        Et spesialfelt er produksjon av spunser i spon og parkett til bruk etter skadesanering.

                        Brubakken Tredreieri kan i dag ta på seg dreieoppdrag innenfor Ø 400 x 5000 mm 

                        ned til det minste stolben.

                        Spesialoppdrag i snekkerverkstedet kan utføres i de fleste tresorter.

                        Ta gjerne kontakt for små eller store oppgaver.        VI ER IKKE FØRST OG STØRST, MEN KANSKJE BEST NÅR DU TRENGER DET MEST

Torbjørn Martinsen 

                                                                                                                                 N-1892 DEGERNES       Telefon: 959 24 872

                                                                                                                          post@brubakkentredreieri.no

                BRUBAKKEN    TREDREIERI

Webdesign: www.rsdekor.no